Ons Team

Kiki Zanolie

Kiki Zanolie is een van de hoofdonderzoekers van het BrightWave onderzoek. Ze is gedreven om de unieke ontwikkelingsaspecten van hoogbegaafde adolescenten in relatie tot typisch ontwikkelende adolescenten beter te begrijpen. 

Kiki is universitair docent/wetenschapper aan de Universiteit Leiden, afdeling Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie. Zij is tevens hoofdonderzoeker bij CHANGE Leiden (www.changeleiden.nl). Ze behaalde haar doctorstitel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in Biologische en Cognitieve Psychologie in 2012. Datzelfde jaar startte zij als postdoc in het Brain and Development Research Center, waar zij uitgroeide tot hoofdonderzoeker. In 2020 richtte zij samen met collega's het CHANGE Leiden onderzoeksplatform op.

Kiki’s onderzoek richt zich op de neurocognitieve ontwikkeling gedurende de adolescentie. Daarbij onderzoekt zij de rol van sociale relaties en sociale status op prosociale ontwikkeling, executieve functies, en risicogedrag in hoogbegaafde en typisch ontwikkelende kinderen en adolescenten. Ze bestudeert deze processen met psychofysiologische technieken (electroencephalogram/EEG) en beeldvormende technieken (fMRI), waarbij de nadruk ligt op experimenteel onderzoek.

c.k.k.zanolie @ fsw.leidenuniv.nl

Kiki Zanolie is een van de hoofdonderzoekers van het BrightWave onderzoek. Ze is gedreven om de unieke ontwikkelingsaspecten van hoogbegaafde adolescenten in relatie tot typisch ontwikkelende adolescenten beter te begrijpen. 

 

Kiki is universitair docent/wetenschapper aan de Universiteit Leiden, afdeling Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie. Zij is tevens hoofdonderzoeker bij CHANGE Leiden (www.changeleiden.nl). Ze behaalde haar doctorstitel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in Biologische en Cognitieve Psychologie in 2012. Datzelfde jaar startte zij als postdoc in het Brain and Development Research Center, waar zij uitgroeide tot hoofdonderzoeker. In 2020 richtte zij samen met collega's het CHANGE Leiden onderzoeksplatform op.
 
 

Kiki’s onderzoek richt zich op de neurocognitieve ontwikkeling gedurende de adolescentie. Daarbij onderzoekt zij de rol van sociale relaties en sociale status op prosociale ontwikkeling, executieve functies, en risicogedrag in hoogbegaafde en typisch ontwikkelende kinderen en adolescenten. Ze bestudeert deze processen met psychofysiologische technieken (electroencephalogram/EEG) en beeldvormende technieken (fMRI), waarbij de nadruk ligt op experimenteel onderzoek.
 
c.k.k.zanolie @ fsw.leidenuniv.nl

Marieke Bos

Marieke Bos is hoofdonderzoeker van het Brightwave project. Haar onderzoek richt zich op individuele verschillen in sociaal en emotioneel welbevinden in jongeren. Hierbij kijkt ze vooral naar de invloed van de timing van de puberteit en de rol van puberteitshormonen op emotioneel welzijn.
Marieke is universitair docent/onderzoeker aan de Universiteit Leiden, afdeling Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie. Marieke is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam bij de
afdeling Klinische Psychologie in 2014, waarbij zij de plasticiteit van emotionele herinneringen onderzocht. Datzelfde jaar startte zij als post-doc aan de Universiteit Leiden bij de onderzoeksgroep Focus on Emotions (www.focusonemotions.nl). In 2016 startte zij als senior post-doc aan het Brain and Development Research Center en groeide uit tot hoofdonderzoeker. In 2020 richtte zij samen met collega's CHANGE Leiden op.  

Marieke’s onderzoek richt zich op het ontrafelen van de neurobiologische mechanismes die een mogelijke verklaring bieden voor de individuele verschillen die we tijdens de adolescentie fase zien in sociaal en emotioneel welbevinden van jongeren. Marieke is gespecialiseerd in experimenteel onderzoek in combinatie met neurobiologische metingen, zoals hormonen (puberteitshormonen: testosterone en estradiol), psychofysiologische maten (zoals hartslag) en beeldvormende technieken
(MRI). Zij is daarnaast expert in het gebruik van longitudinale statische modellen. Haar doel is om met de inzichten uit het BrigthWave project het welbevinden van jongeren – met name tijdens de transitie van basisschool naar middelbare school - te versterken.

m.g.n.bos @ fsw.leidenuniv.nl

Bart Vogelaar

Bart Vogelaar is nauw verbonden aan het BrightWave onderzoek.
Bart behaalde zijn doctorstitel in 2017 aan de Universiteit Leiden, waarna hij zijn loopbaan aan de Universiteit Leiden voortzette bij de sectie Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie als universitair docent/wetenschapper. 
Barts onderzoeksinteresses liggen bij de cognitieve ontwikkeling van (hoog)begaafde kinderen en jongeren. Hij is hierin met name geïnteresseerd in signalering en identificatie van het cognitieve potentieel en de factoren die het ontwikkelen van dit potentieel faciliteren of hinderen. Hij bestudeert het cognitief potentieel en leerproces van (hoog)begaafden onder andere in experimenteel onderzoek naar cognitieve trainingen en dynamische tests. Daarnaast geeft hij onderwijs bij de post-academische opleiding Schoolpsycholoog van het RINO Amsterdam en Nijmegen en de ECHA-opleiding. Tevens is hij lid van de Raad van Advies van Stichting IQ+ die zich inzet voor het hoogbegaafde kind in de regio Zuid-Holland. Bart hoopt dat de onderzoeksresultaten van het BrightWave-project meer inzicht zullen verschaffen in de factoren die de transitie van basis- naar middelbare school voor (hoog)begaafde leerlingen vergemakkelijken en de wijze waarin deze factoren wellicht verschillend zijn voor hoogbegaafde en typisch-ontwikkelende leerlingen.

b.vogelaar.2 @ fsw.leidenuniv.nl

Nathalie van Kordelaar

Nathalie is Orthopedagoog-generalist en heeft ruim 20 jaar ervaring in het werken met kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften. Zij is haar loopbaan gestart binnen het speciaal onderwijs (REC 4; kinderen met gedragsmoeilijkheden en psychiatrische problematiek). Zij heeft zich daarna middels de postdoctorale ECHA-opleiding gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van hoogbegaafde kinderen. In de loop der jaren is zij zich steeds meer gaan richten op de twice exceptional doelgroep (hoogbegaafde kinderen met bijkomende problematiek). 

 

In januari 2008 heeft zij samen met een collega een eigen praktijk opgestart; Incontexto Orthopedagogen (www.incontexto.nl) voor de hulpverlening aan deze specifieke doelgroep kinderen en jongeren. Deze doelgroep heeft haar hart geraakt en zij zou niets liever willen dan de hulpverlening voor deze groep kinderen en jongeren nóg beter te kunnen vormgeven. Al jaren zocht zij naar échte verdieping en wetenschappelijke inzichten op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren van hoogbegaafde kinderen. Dit bleek lastig te vinden binnen bestaande opleidingen en cursussen in Nederland. De drang om zelf wetenschappelijk onderzoek te gaan doen werd in de jaren groter en groter. In de zomer van 2019 is dit er dan eindelijk van gekomen en is zij gestart als buitenpromovendus bij de Universiteit Leiden onder supervisie van dr. Kiki Zanolie. 

 

Haar deel in het BrightWave onderzoek zal zich met name richten op de effecten van de puberteit en de effecten van verwondering op het sociaal en emotioneel functioneren van hoogbegaafde jongeren.

 

Daarnaast zal zij onderzoek gaan doen naar de effecten van een ‘groep 9’ en voltijds begaafdenonderwijs op het welbevinden van hoogbegaafde jongeren.  

n.van.kordelaar @ fsw.leidenuniv.nl

Onze studenten

Zonder hen is dit onderzoek niet mogelijk

Lisa van de Berge

Mijn naam is Lisa van den Berge en op dit moment doe ik de Child and Adolescent Psychology master aan de Universiteit Leiden. Tijdens mijn bachelor kwam ik er al snel achter dat ik het leuk vind om actief met kinderen te werken en dat ik geïnteresseerd ben in de ontwikkeling van kinderen. Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan met dit onderzoek!

Rianne Stuivenberg

Mijn naam is Rianne Stuivenberg. Ik ben momenteel tweedejaars research master student. Ik volg de specialisatie ontwikkelingspsychologie. Daarnaast volg ik ook de vakken van de praktijk master klinische kind en adolescent psychologie. Ik ben zowel geïnteresseerd in onderzoek als in praktijk werk. Daarom vind ik het belangrijk dat praktijk en onderzoek dicht bij elkaar komt, zoals bij het BrightWave project. Verder ben ik ook geïnteresseerd in de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en hoe deze verschilt van “typische” ontwikkelende kinderen. Ik heb daarom ook veel zin om mijn bijdrage te leveren aan dit onderzoek.

Mirthe Donkers

Mijn naam is Mirthe Donkers en momenteel volg ik de master Child and Adolescent Psychology aan de Universiteit Leiden. Ik mag meehelpen aan dit onderzoek vanwege mijn masterscriptie en daar heb ik dan ook erg veel zin in. Ik heb al veel met kinderen gewerkt en daar heb ik altijd al van genoten: van bijles geven en huiswerkbegeleiding, tot overblijfkracht en oppassen. Ik vind het heel leuk om te zien hoe elk kind anders is en hoe iedereen zich op zijn eigen tempo ontwikkelt. Vol van enthousiasme stort ik me in dit onderzoek!

Nina Makaske

Mijn naam is Nina Makaske. Ik volg op dit moment de master Child and Adolescent Psychology aan de Universiteit Leiden. Deze master past bij mij omdat ik het interessant en leuk vind om met kinderen te werken. Al vanaf mijn zestiende jaar ben ik korfbaltrainer en coach van kinderen van verschillende leeftijden. Ik vind het leuk om te zien dat elk kind uniek is en dat ieder kind een andere gebruiksaanwijzing heeft. Ik heb veel zin om mij tijdens mijn masterscriptie bezig te gaan houden met dit onderzoek!

Dennis van der Meeren

Ik ben Dennis van der Meeren, ik ben 21 jaar en ik ben bezig met de master Child & Adolescent Psychology. Vroeger wilde ik eigenlijk docent worden, maar toen ik een studie moest kiezen kwam ik Psychologie tegen en raakte dat plan van de baan. Nu kom ik door deze master toch terug bij het werken met kinderen en jongeren, iets wat ik al jaren met veel plezier doe. Zo werk ik bij Inzowijs als begeleider voor kinderen en jongeren met een aandoening of stoornis en ik ben al vele jaren actief op mijn hockeyclub als keeperstrainer, teamtrainer en coach. Ik vind het gaaf om met dit onderzoek mee te mogen doen omdat ik op deze manier weer op een hele andere manier met kinderen bezig kan zijn.Eveline Vos

Ik ben Eveline Vos en ik volg de Master Kind- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit Leiden. Voor mijn masterscriptie zal ik mij richten op het BrightWave onderzoek. Verder ben ik vrijwilliger bij Movens – GGZ Rivierduinen en geniet ervan om met jongeren te werken. Al tijdens mijn bachelorscriptie heb ik een nieuwsgierigheid ontwikkeld voor empathie en prosociaal gedrag bij kinderen, en zal ook graag hierop toespitsen in dit project.Elisa Schwing

Ik ben Elisa Schwing en ik volg op dit moment de master Child and Adolescent Psychology aan de Universiteit Leiden. Tijdens mijn bachelor merkte ik al dat ik de vakken waarin de ontwikkeling van kinderen naar voren kwam erg interessant en leuk vond. Ik besloot dat ik graag wat ervaring wilde gaan opdoen naast mijn studie en ben gaan werken bij Inzowijs waar ik begeleiding geef aan kinderen en jongeren met een zorgaanvraag. Hier heb ik (nog meer) ervaren hoe leuk het is om met kinderen te werken en hen te helpen groeien. Ik vind de schoolomgeving ook ontzettend interessant. In dit onderzoeksproject komt het allebei terug, dus ik heb veel zin om aan de slag te gaan en ben benieuwd wat het gaat brengen!

Naomi de Ridder

Mijn naam is Naomi de Ridder en ik ben in september 2020 begonnen aan de master Child and Adolescent Psychology aan de Universiteit Leiden. Ik ben begonnen met deze master omdat ik het werken met kinderen altijd leuk en uitdagend heb gevonden. Ik heb een aantal jaar schaakles gegeven aan kinderen en heb meerdere jaren met plezier bijles gegeven aan scholieren. Ik vind het leuk dat er in deze master veel praktijkervaring opgedaan kan worden op scholen, waaronder ook tijdens dit project. Binnen het BrightWave project ligt er daarnaast een grote focus op hoogbegaafdheid, wat mij erg aanspreekt. Ik heb veel zin om te helpen bij dit project en mijn kennis over werken met kinderen te vergroten! 

Anastsiya Burdzina

Mijn naam is Anastasiya Burdzina en momenteel volg ik de masteropleidingen Child and Adolescent Psychology en Applied Neurosciences in Human Development aan de Universiteit Leiden. Ik heb al veel met kinderen en jongeren gewerkt in de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg en de GGZ, de doelgroepen waar ook mijn passie ligt. Ik merk dat ik uit het werk met hun veel voldoening haal, veel liefde voor ze heb een ook veel voor ze zou kunnen betekenen. Echter heb ik passie niet alleen voor praktijk werk, maar ook voor het wetenschappelijk onderzoek. Ik heb 5 jaar onderzoekservaring in het veld van (klinische) neurowetenschappen en biopsychologie en na mijn masteropleidingen zou ik heel graag Phd willen gaan doen. Mijn deel in het BrightWave onderzoek zal zich met name richten op de effecten van de COVID-19 lockdown en op de stress, emotie regulatie en stemmingswisselingen van jongeren. Ik ben heel erg enthousiast over dit interessante en belangrijke onderwerp. Ik ben ontzettend blij dat ik op zo’n manier mijn steentje kan bijdragen. Ik heb veel zin om aan de slag te gaan met dit project! 

Svea Wennmacher

Mijn naam is Svea Wennmacher en ik studeer sinds september 2020 de Master Kind- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit Leiden. In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen en haal hier veel voldoening uit. Ik heb bijvoorbeeld gewerkt als Au-Pair en heb ook tijdens verschillende vrijwilligerswerk met kinderen samengewerkt. Ik vind het leuk om met kinderen samen te werken omdat ze allemaal uniek zijn. Voor mijn masterscriptie zal ik onderdeel uitmaken van het BrightWave project. Ik heb enorm veel zin, om meer over het onderwerp hoogbegaafdheid te kunnen leren en mijn kennis binnen dit project in te zetten. Mijn masterscriptie onderwerp zou zich vooral richten op hoe verwondering een invloed kan hebben op empathie in (niet-) hoogbegaafde kinderen.  

Renske Hubregtse

Mijn naam is Renske Hubregtse en ik ben 23 jaar oud. In september 2020 ben ik begonnen met de master Schoolpsychologie aan de Universiteit Leiden, omdat ik mijn passie voor het onderwijs en de psychologie wilde combineren. Na de master Schoolpsychologie wil ik daarom ook verder met de Educatieve master om mijn lesbevoegdheid in de Franse taal en cultuur te kunnen behalen en voor de klas te kunnen staan. Ik probeer in iedere scriptie die ik schrijf iets te onderzoeken wat ik later mee kan nemen naar het werkveld. Binnen het Brightwave project zal ik mij dan ook gaan richten op de relatie tussen hoogbegaafdheid en verwondering bij kinderen. Ik vind het ontzettend leuk om met kinderen en jongeren bezig te zijn en heb daarom ook veel zin om een bijdrage te leveren aan dit project! 

Ofri Eshet

My name is Ofri Eshet, and I am currently following the master program in Child and Adolescent Psychology at Leiden University. 

 I worked with children with typical development and children with special needs for years in Israel, Peru and the Netherlands. I have always found it natural to communicate with children and helping them understand and cope with various emotional, developmental, and social issues have been my main goal in my practical work. To gain more theoretical knowledge,  I decided to follow the current master, and as part of my thesis, I joined the BrightWave project. In my thesis, I examine emotional regulation as a protective factor for negative mood among early adolescents during the implication of the containment measurements during the COVID-19 pandemic. Through my thesis project, I aspire to provide better help for young people whose emotional well-being was negatively affected by the COVID-19 pandemic 

Alumni

Studenten die mee hebben gewerkt aan het project.
Dank jullie wel voor jullie inzet voor het BrightWave project!

Dr. Susanne Asscheman is van 1-10-2019 tot 01-02-2021 verbonden aan het BirghtWave onderzoek als post-doctoraal onderzoeker


 • Quinten Post 
 • Manon Vleeming
 • Alicia Dunkars
 • Marijn van Gemert
 • Jeanine Plooster
 • Evita Meerding
 • Jade Cruden
 • Roos Mank
 • Lisette Kuijt
 • Dominique van de Graaf
 • Veerle Soeters
 • Chava Pijlman
 • Lora Steen
 • Maureen Lindhout

Wij zien jullie graag tijdens een van de testdagen!

 ~ Het BrightWave team