Ons team

Kiki Zanolie

Kiki Zanolie is een van de hoofdonderzoekers van het BrightWave onderzoek. Ze is gedreven om de unieke ontwikkelingsaspecten van hoogbegaafde adolescenten in relatie tot typisch ontwikkelende adolescenten beter te begrijpen. 

Kiki is universitair docent/wetenschapper aan de Universiteit Leiden, afdeling Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie. Zij is tevens hoofdonderzoeker aan het Brain and Development Research Center (www.brainanddevelopment.nl). Ze behaalde haar doctorstitel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in Biologische en Cognitieve Psychologie in 2012. Datzelfde jaar startte zij als postdoc in het Brain and Development Research Center, waar zij uitgroeide tot hoofdonderzoeker. 

Kiki’s onderzoek richt zich op de neurocognitieve ontwikkeling gedurende de adolescentie. Daarbij onderzoekt zij de rol van sociale relaties en sociale status op prosociale ontwikkeling, executieve functies, en risicogedrag in hoogbegaafde en typisch ontwikkelende kinderen en adolescenten. Ze bestudeert deze processen met psychofysiologische technieken (electroencephalogram/EEG) en beeldvormende technieken (fMRI), waarbij de nadruk ligt op experimenteel onderzoek.

c.k.k.zanolie @ fsw.leidenuniv.nl

Marieke Bos

Marieke Bos is hoofdonderzoeker van het Brightwave project. Haar onderzoek richt zich op individuele verschillen in sociaal en emotioneel welbevinden in jongeren. Hierbij kijkt ze vooral naar de invloed van de timing van de puberteit en de rol van puberteitshormonen op emotioneel welzijn.
Marieke is universitair docent/onderzoeker aan de Universiteit Leiden, afdeling Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie. Marieke is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam bij de
afdeling Klinische Psychologie in 2014, waarbij zij de plasticiteit van emotionele herinneringen onderzocht. Datzelfde jaar startte zij als post-doc aan de Universiteit Leiden bij de onderzoeksgroep Focus on Emotions (www.focusonemotions.nl). In 2016 is zij als senior post-doc verbonden aan het Brain and Development Research Center, waarbij zij momenteel ook hoofdonderzoeker is (www.brainanddevelopment.nl).
Marieke’s onderzoek richt zich op het ontrafelen van de neurobiologische mechanismes die een mogelijke verklaring bieden voor de individuele verschillen die we tijdens de adolescentie fase zien in sociaal en emotioneel welbevinden van jongeren. Marieke is gespecialiseerd in experimenteel onderzoek in combinatie met neurobiologische metingen, zoals hormonen (puberteitshormonen: testosterone en estradiol), psychofysiologische maten (zoals hartslag) en beeldvormende technieken
(MRI). Zij is daarnaast expert in het gebruik van longitudinale statische modellen. Haar doel is om met de inzichten uit het BrigthWave project het welbevinden van jongeren – met name tijdens de transitie van basisschool naar middelbare school - te versterken.

m.g.n.bos @ fsw.leidenuniv.nl

Bart Vogelaar

Bart Vogelaar is een van de hoofdonderzoekers van het BrightWave onderzoek.
Bart behaalde zijn doctorstitel in 2017 aan de Universiteit Leiden, waarna hij zijn loopbaan aan de Universiteit Leiden voortzette bij de sectie Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie als universitair docent/wetenschapper. 
Barts onderzoeksinteresses liggen bij de cognitieve ontwikkeling van (hoog)begaafde kinderen en jongeren. Hij is hierin met name geïnteresseerd in signalering en identificatie van het cognitieve potentieel en de factoren die het ontwikkelen van dit potentieel faciliteren of hinderen. Hij bestudeert het cognitief potentieel en leerproces van (hoog)begaafden onder andere in experimenteel onderzoek naar cognitieve trainingen en dynamische tests. Daarnaast geeft hij onderwijs bij de post-academische opleiding Schoolpsycholoog van het RINO Amsterdam en Nijmegen en de ECHA-opleiding. Tevens is hij lid van de Raad van Advies van Stichting IQ+ die zich inzet voor het hoogbegaafde kind in de regio Zuid-Holland. Bart hoopt dat de onderzoeksresultaten van het BrightWave-project meer inzicht zullen verschaffen in de factoren die de transitie van basis- naar middelbare school voor (hoog)begaafde leerlingen vergemakkelijken en de wijze waarin deze factoren wellicht verschillend zijn voor hoogbegaafde en typisch-ontwikkelende leerlingen.

b.vogelaar.2 @ fsw.leidenuniv.nl

Susanne Asscheman

Susanne is post-doc onderzoeker op het project BrightWave. Zij onderzoekt de invloed van leeftijdsgenootjes op prosociaal gedrag in jonge adolescenten en in hoogbegaafde jonge adolescenten. Daarnaast kijk zij hoe de puberteit en puberteitshormonen samenhangen met dit gedrag. Susanne heeft promotieonderzoek gedaan aan de Vrije Universiteit van Amsterdam onder begeleiding van prof. dr. van Lier en dr. Koot. In haar promotieonderzoek onderzocht zij de invloed van leeftijdgenootjes op de ontwikkeling van prosociaal gedrag en brein functioneren tijdens de kindertijd. Bovendien heeft zij samen gewerkt met de University of Virginia en University of Massachusetts om te onderzoeken hoe risico’s worden verwerkt in het brein van adolescenten en of deze verwerking afhangt van de kwaliteit van relaties met leeftijdsgenoten.  

j.s.asscheman @ fsw.leidenuniv.nl

Nathalie van Kordelaar

Nathalie is Orthopedagoog-generalist en heeft ruim 20 jaar ervaring in het werken met kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften. Zij is haar loopbaan gestart binnen het speciaal onderwijs (REC 4; kinderen met gedragsmoeilijkheden en psychiatrische problematiek). Zij heeft zich daarna middels de postdoctorale ECHA-opleiding gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van hoogbegaafde kinderen. In de loop der jaren is zij zich steeds meer gaan richten op de twice exceptional doelgroep (hoogbegaafde kinderen met bijkomende problematiek). 

 

In januari 2008 heeft zij samen met een collega een eigen praktijk opgestart; Incontexto Orthopedagogen (www.incontexto.nl) voor de hulpverlening aan deze specifieke doelgroep kinderen en jongeren. Deze doelgroep heeft haar hart geraakt en zij zou niets liever willen dan de hulpverlening voor deze groep kinderen en jongeren nóg beter te kunnen vormgeven. Al jaren zocht zij naar échte verdieping en wetenschappelijke inzichten op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren van hoogbegaafde kinderen. Dit bleek lastig te vinden binnen bestaande opleidingen en cursussen in Nederland. De drang om zelf wetenschappelijk onderzoek te gaan doen werd in de jaren groter en groter. In de zomer van 2019 is dit er dan eindelijk van gekomen en is zij gestart als buitenpromovendus bij de Universiteit Leiden onder supervisie van dr. Kiki Zanolie. 

 

Haar deel in het BrightWave onderzoek zal zich met name richten op de effecten van de puberteit en de effecten van verwondering op het sociaal en emotioneel functioneren van hoogbegaafde jongeren.

 

Daarnaast zal zij onderzoek gaan doen naar de effecten van een ‘groep 9’ en voltijds begaafdenonderwijs op het welbevinden van hoogbegaafde jongeren.  

n.van.kordelaar @ fsw.leidenuniv.nl

Onze studenten

Zonder hen is dit onderzoek niet mogelijk

Roos Mank

Ik ben Roos Mank en volg momenteel de Child and Adolescent Psychology master aan de Universiteit Leiden. Bij mijn bijbanen bij Prodeba en KIES coach ben ik al meerdere hoogbegaafde kinderen tegengekomen. Ik vond door uitproberen meerdere manieren om hen gemotiveerd te houden voor de opdrachten en spellen die we met hen deden. Dit vond ik een hele uitdaging, en ik vond het dan ook erg gaaf toen dit was gelukt. Mijn fascinatie voor hoogbegaafdheid begon eigenlijk bij het specialisatievak Schoolpsychology, waarbij ik een essay schreef over dynamisch testen. Ik ga met veel enthousiasme dit scriptietraject in!

Lisa van de Berge

Mijn naam is Lisa van den Berge en op dit moment doe ik de Child and Adolescent Psychology master aan de Universiteit Leiden. Tijdens mijn bachelor kwam ik er al snel achter dat ik het leuk vind om actief met kinderen te werken en dat ik geïnteresseerd ben in de ontwikkeling van kinderen. Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan met dit onderzoek!

Rianne Stuivenberg

Mijn naam is Rianne Stuivenberg. Ik ben momenteel tweedejaars research master student. Ik volg de specialisatie ontwikkelingspsychologie. Daarnaast volg ik ook de vakken van de praktijk master klinische kind en adolescent psychologie. Ik ben zowel geïnteresseerd in onderzoek als in praktijk werk. Daarom vind ik het belangrijk dat praktijk en onderzoek dicht bij elkaar komt, zoals bij het BrightWave project. Verder ben ik ook geïnteresseerd in de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en hoe deze verschilt van “typische” ontwikkelende kinderen. Ik heb daarom ook veel zin om mijn bijdrage te leveren aan dit onderzoek.

Dominique van de Graaf

Dominique van der Graaf is een tweedejaars research master's student in de Ontwikkelings Psychologie richting aan Universiteit Leiden. Ze is voornamelijk geinteresseerd in de ontwikkeling van stemmings- en angststoornissen in de puberteit. Vanaf september 2019 doet ze haar master scriptie over de rol van geslacht en puberale ontwikkeling in angstproblematiek 

Alicia Dunkars

Alicia Dunkars, originally from Sweden, is a third-year International Bachelor of Psychology student at Leiden University. She is currently doing her Honours Research Bachelor Project on social and emotional development in gifted pre-adolescents under the supervision of Assistant Professor Kiki Zanolie. Alicia’s passion lies in how children and adolescents can reach their full potential and thrive. This interest is close to her heart since she previously worked in schools with children and youth with special needs. Alicia hopes in the future to contribute to knowledge on how to best support children and youth in development and learning.

Evita Meerding

Evita volgt momenteel een dubbele master Organisational Psychology aan het Erasmus Rotterdam en Child and Adolescent Psychology aan de Universiteit Leiden. 
Tijdens haar eigen doorloop van het onderwijs kwam zij in contact met hoogbegaafdheid en ze heeft sindsdien een extra fascinatie en extra medeleven gehad voor hoogbegaafde kinderen. Ze worden soms verkeerd begrepen maar hebben zulke mooie karakters en zulke speciale vaardigheden. 
In dit onderzoek zouden veelgestelde vragen kunnen worden beantwoord waarbij Evita zich specifiek bezig houdt met de empathie, het perspectief nemen en het self-concept van hoogbegaafde kinderen.

Alumni

Marijn van Gemert

Lisa van de Berge


Jeanine Plooster


Jade Cruden


Stage studenten

Quinten Post en Manon Vleeming

Quinten en Manon hebben als onderdeel van de minor Brain and Cognition twee maanden in ons onderzoeksteam meegedraaid met het BrightWave onderzoek. 

Wij zien jullie graag tijdens een van de testdagen!

 ~ Het BrightWave team