Ons Team

Kiki Zanolie

Kiki Zanolie is een van de hoofdonderzoekers van het BrightWave onderzoek. Ze is gedreven om de unieke ontwikkelingsaspecten van hoogbegaafde adolescenten in relatie tot typisch ontwikkelende adolescenten beter te begrijpen. 

Kiki is universitair docent/wetenschapper aan de Universiteit Leiden, afdeling Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie. Zij is tevens hoofdonderzoeker bij CHANGE Leiden (www.changeleiden.nl). Ze behaalde haar doctorstitel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in Biologische en Cognitieve Psychologie in 2012. Datzelfde jaar startte zij als postdoc in het Brain and Development Research Center, waar zij uitgroeide tot hoofdonderzoeker. In 2020 richtte zij samen met collega's het CHANGE Leiden onderzoeksplatform op.

Kiki’s onderzoek richt zich op de neurocognitieve ontwikkeling gedurende de adolescentie. Daarbij onderzoekt zij de rol van sociale relaties en sociale status op prosociale ontwikkeling, executieve functies, en risicogedrag in hoogbegaafde en typisch ontwikkelende kinderen en adolescenten. Ze bestudeert deze processen met psychofysiologische technieken (electroencephalogram/EEG) en beeldvormende technieken (fMRI), waarbij de nadruk ligt op experimenteel onderzoek.

c.k.k.zanolie @ fsw.leidenuniv.nl

Marieke Bos

Marieke Bos is hoofdonderzoeker van het Brightwave project. Haar onderzoek richt zich op individuele verschillen in sociaal en emotioneel welbevinden in jongeren. Hierbij kijkt ze vooral naar de invloed van de timing van de puberteit en de rol van puberteitshormonen op emotioneel welzijn.
Marieke is universitair docent/onderzoeker aan de Universiteit Leiden, afdeling Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie. Marieke is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam bij de
afdeling Klinische Psychologie in 2014, waarbij zij de plasticiteit van emotionele herinneringen onderzocht. Datzelfde jaar startte zij als post-doc aan de Universiteit Leiden bij de onderzoeksgroep Focus on Emotions (www.focusonemotions.nl). In 2016 startte zij als senior post-doc aan het Brain and Development Research Center en groeide uit tot hoofdonderzoeker. In 2020 richtte zij samen met collega's CHANGE Leiden op.  

Marieke’s onderzoek richt zich op het ontrafelen van de neurobiologische mechanismes die een mogelijke verklaring bieden voor de individuele verschillen die we tijdens de adolescentie fase zien in sociaal en emotioneel welbevinden van jongeren. Marieke is gespecialiseerd in experimenteel onderzoek in combinatie met neurobiologische metingen, zoals hormonen (puberteitshormonen: testosterone en estradiol), psychofysiologische maten (zoals hartslag) en beeldvormende technieken
(MRI). Zij is daarnaast expert in het gebruik van longitudinale statische modellen. Haar doel is om met de inzichten uit het BrigthWave project het welbevinden van jongeren – met name tijdens de transitie van basisschool naar middelbare school - te versterken.

m.g.n.bos @ fsw.leidenuniv.nl

Bart Vogelaar

Bart Vogelaar is nauw verbonden aan het BrightWave onderzoek.
Bart behaalde zijn doctorstitel in 2017 aan de Universiteit Leiden, waarna hij zijn loopbaan aan de Universiteit Leiden voortzette bij de sectie Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie als universitair docent/wetenschapper. 
Barts onderzoeksinteresses liggen bij de cognitieve ontwikkeling van (hoog)begaafde kinderen en jongeren. Hij is hierin met name geïnteresseerd in signalering en identificatie van het cognitieve potentieel en de factoren die het ontwikkelen van dit potentieel faciliteren of hinderen. Hij bestudeert het cognitief potentieel en leerproces van (hoog)begaafden onder andere in experimenteel onderzoek naar cognitieve trainingen en dynamische tests. Daarnaast geeft hij onderwijs bij de post-academische opleiding Schoolpsycholoog van het RINO Amsterdam en Nijmegen en de ECHA-opleiding. Tevens is hij lid van de Raad van Advies van Stichting IQ+ die zich inzet voor het hoogbegaafde kind in de regio Zuid-Holland. Bart hoopt dat de onderzoeksresultaten van het BrightWave-project meer inzicht zullen verschaffen in de factoren die de transitie van basis- naar middelbare school voor (hoog)begaafde leerlingen vergemakkelijken en de wijze waarin deze factoren wellicht verschillend zijn voor hoogbegaafde en typisch-ontwikkelende leerlingen.

b.vogelaar.2 @ fsw.leidenuniv.nl

Nathalie van Kordelaar

Nathalie is Orthopedagoog-generalist en heeft ruim 20 jaar ervaring in het werken met kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften. Zij is haar loopbaan gestart binnen het speciaal onderwijs (REC 4; kinderen met gedragsmoeilijkheden en psychiatrische problematiek). Zij heeft zich daarna middels de postdoctorale ECHA-opleiding gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van hoogbegaafde kinderen. In de loop der jaren is zij zich steeds meer gaan richten op de twice exceptional doelgroep (hoogbegaafde kinderen met bijkomende problematiek). 

 

In januari 2008 heeft zij samen met een collega een eigen praktijk opgestart; Incontexto Orthopedagogen (www.incontexto.nl) voor de hulpverlening aan deze specifieke doelgroep kinderen en jongeren. Deze doelgroep heeft haar hart geraakt en zij zou niets liever willen dan de hulpverlening voor deze groep kinderen en jongeren nóg beter te kunnen vormgeven. Al jaren zocht zij naar échte verdieping en wetenschappelijke inzichten op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren van hoogbegaafde kinderen. Dit bleek lastig te vinden binnen bestaande opleidingen en cursussen in Nederland. De drang om zelf wetenschappelijk onderzoek te gaan doen werd in de jaren groter en groter. In de zomer van 2019 is dit er dan eindelijk van gekomen en is zij gestart als buitenpromovendus bij de Universiteit Leiden onder supervisie van dr. Kiki Zanolie. 

 

Haar deel in het BrightWave onderzoek zal zich met name richten op de effecten van de puberteit en de effecten van verwondering op het sociaal en emotioneel functioneren van hoogbegaafde jongeren.

 

Daarnaast zal zij onderzoek gaan doen naar de effecten van een ‘groep 9’ en voltijds begaafdenonderwijs op het welbevinden van hoogbegaafde jongeren.  

n.van.kordelaar @ fsw.leidenuniv.nl

Onze studenten

Zonder hen is dit onderzoek niet mogelijk

Peipang, Ashley, Nefeli, Laura en Duanita

 

Alumni

Studenten die mee hebben gewerkt aan het project.
Dank jullie wel voor jullie inzet voor het BrightWave project! Zonder jullie was dit onderzoek niet mogelijk!

 • Quinten Post 
 • Manon Vleeming
 • Alicia Dunkars
 • Marijn van Gemert
 • Jeanine Plooster
 • Evita Meerding
 • Jade Cruden
 • Roos Mank
 • Lisette Kuijt
 • Dominique van de Graaf
 • Veerle Soeters
 • Chava Pijlman
 • Lora Steen
 • Maureen Lindhout
 • Ofri Eshet
 • Finn Goossens
 • Dennis van der Meeren 
 • Lisa van de Berge
 • Elisa Schwing
 • Anastasiya Burdzina
 • Svea Wennmacher
 • Renske Hubregtse
 • Roosmarijn Vonk
 • Rianne Stuivenberg
 • Naomi de Ridder
 • Nina Makaske
 • Axante Drijvers
 • Farisha Bholai
 • Mirthe Donkers
 • Eveline Vos 

Wij zien jullie graag tijdens een van de testdagen!

 ~ Het BrightWave team